Sídlo

Ústavní 95
181 02 Praha 8
Česko

Rok založení
1994
61383198
Statutární zástupce
Soňa Petrášková
Kontaktní osoba
Martina Došková
Telefon
776 357 987
Druh poskytované sociální služby
Telefonická krizová pomoc
Forma poskytované sociální služby
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 7 do 26 let
Místo působnosti
Blazice, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov, Vitonice
Cílová skupina
  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
  • oběti domácího násilí
  • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
  • osoby v krizi
Bližší specifikace poskytované služby

Linka bezpečí poskytuje snadno dostupnou pomoc dětem a mladým lidem (do dosažení 18. roku věku, pro studenty denní formy studia do dosažení 26. roku věku) při řešení jejich náročných životních situací i každodenních starostí a problémů. Slouží především těm, kteří se cítí ohrožení, osamělí, zrazení, zmatení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí. Nepřetržitý provoz telefonických služeb Linky bezpečí zajišťuje vyše 150 zaměstnanců. Všichni zaměstnanci, kteří pracují v přímé péči o klienty, musí absolvovat akreditovaný kurz telefonické krizové intervence a každý rok mají povinnost pravidelného následného vzdělávání. Linku bezpečí mohou děti kontaktovat nejen po telefonu, ale i přes online komunikační kanály — chat a e-mail. Služby Linky bezpečí jsou poskytovány zdarma a anonymně. Z preferovaných témat v rámci hovorů jsou nejvíce zastoupeny problémy sexuálního zrání, osobní témata, rodinné a vrstevnické vztahy, problémy s láskou. Nejčastější témata řešena via chat a e-mail jsou osobní témata a rodinné vztahy.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.