Sídlo

6. května 1612
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Česko

Kontaktní adresa

6. května 1612
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Česko

Rok založení
1993
479 30 560
Statutární zástupce
Ing.Pavel Pilmajer
Kontaktní osoba
Marcela Fürstová - vrchní sestra
Telefon
573 381 437
Druh poskytované sociální služby
Osobní asistence
Tísňová péče
Forma poskytované sociální služby
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
neomezená
Cílová skupina
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
Bližší specifikace poskytované služby

Projekt charitní ošetřovatelské služby realizuje Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem  jako nestátní, neziskové, zdravotnické zařízení. Tato služba je nepřetržitě zajišťována od roku 1993. 
 
Ošetřovatelská služba je odborná zdravotní péče indikovaná ošetřujícím lékařem a plně hrazená ze zdravotního pojištění klienta. Službu zajišťují zdravotní sestry s osvědčením  k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, metodou ošetřovatelského procesu, který je základem individualizované kvalitní ošetřovatelské péče. 
 
Úkony prováděné v domácím prostředí: 
 

 • sledování fyziologických funkcí 
 • příprava a podávání léků 
 • aplikace inzulínu a injekcí 
 • odběry biologického materiálu 
 • ošetření ran, stomií, katetru 
 • prevence zdravotních komplikací 
 • nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy 
 • ošetřování chronicky nemocných 
 • ošetření pacientů v terminálním stádiu 
 • edukace klientů a rodinných příslušníků 

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.