Sídlo

Husova 402/15
757 01 Valašské Meziříčí
Česko

Kontaktní adresa

Husova 402/15
757 01 Valašské Meziříčí
Česko

Rok založení
2018
008 51 710
Statutární zástupce
Ing. Dagmar Stárková
Kontaktní osoba
Mgr. Martina Vrátná
Telefon
739 306 865
Druh poskytované sociální služby
Odlehčovací služby
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
do 18 let
Místo působnosti
Blazice, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov, Vitonice
Cílová skupina
  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • osoby s mentálním postižením
  • rodiny s dítětem/dětmi
Bližší specifikace poskytované služby

Posláním služby je poskytovat rodinám s dětmi od 18 měsíců do 18ti let s poruchou autistického spektra a s mentálním postižením takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v přirozeném sociálním prostředí a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi od 18 měsíců do 18 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, mentálním postižením a přidruženými diagnózami.

Cílem služby je:
- dítěti s PAS nebo s mentálním postižením poskytnout péči s individuálním přístupem, podpořit rozvoj jeho schopností, dovedností  a sebeobslužných činností
- zajistit podporu rodinám a poskytnout pečující osobě čas pro odpočinek, který mohou využít dle svých potřeb a přání
 

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.