Sídlo

Husova 402/15
757 01 Valašské Meziříčí
Česko

Kontaktní adresa

Husova 402/15
757 01 Valašské Meziříčí
Česko

Rok založení
2018
008 51 710
Statutární zástupce
Ing. Dagmar Stárková
Kontaktní osoba
Bc. Lucie Beková, DiS.
Telefon
602 651 064
Druh poskytované sociální služby
Odborné sociální poradenství
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
do 18 let
Místo působnosti
Blazice, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov, Vitonice
Cílová skupina
  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • rodiny s dítětem/dětmi
Bližší specifikace poskytované služby

Služba je určená rodinám s dětmi od narození do 18 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnozou poruchy autistického spektra a ADHD.

Pomoc nabízíme prostřednictvím odborného sociálního, speciálně pedagogického a psychologického poradenství.

Cíle služby

  • zvýšit povědomí rodin v tíživé životní situaci o jejich právech a povinnostech
  • podpořit tyto rodiny při řešení jejich situace s využitím vlastních schopností
  • podpora začlenění těchto rodin do běžného sociálního prostředí
  • upozorňovat na neřešené problémy rodin kompetentní instituce a organizace, zejména orgány veřejné správy

Základní činnosti odborného sociálního poradenství

Dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje služba tyto základní činnosti:

  1.  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  2. sociálně terapeutické činnosti,
  3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba je bezplatná a poskytujeme ji formou ambulantní a terénní.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.