Sídlo

Husova 402/15
757 01 Valašské Meziříčí
Česko

Kontaktní adresa

Centrum ÁČKO, p.o. - sociální rehabilitace
Husova 402/15
757 01 Valašské Meziříčí
Česko

Rok založení
2018
008 51 710
Statutární zástupce
Ing. Dagmar Stárková
Kontaktní osoba
Mgr. Veronika Místecká
Telefon
720 041 043
Druh poskytované sociální služby
Sociální rehabilitace
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 7 do 26 let
Místo působnosti
Blazice, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov, Vitonice
Cílová skupina
  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • rodiny s dítětem/dětmi
Bližší specifikace poskytované služby

Posláním sociální rehabilitace je zkvalitnění života dětí a mladých dospělých s poruchou autistického spektra či s podezřením na tuto diagnózu a to poskytováním činností, které vedou k jejich vyšší samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

Cílovou skupinu tvoří:

  • děti a mladí dospělí od 7 let do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou poruchou autistického spektra a přidruženými diagnózami.
  • rodina s dětmi a mladými dospělými od 7 let do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou poruchou autistického spektra a přidruženými diagnózami.

Cílem sociální rehabilitace je, aby byl uživatel schopen sám, popř. s co nejmenší mírou podpory, se o sebe postarat, orientovat se v běžných sociálních situacích, účelně trávit svůj volný čas a samostatně pracovat.

Služba je bezplatná a poskytována formou ambulantní a terénní.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.