Sídlo

Veslařská 246
63700 Brno
Česko

Kontaktní adresa

Středisko výchovné péče, Husovo nám. 229
76701 Kroměříž
Česko

Rok založení
2000
62158384
Statutární zástupce
Mgr. Renata Ježková
Kontaktní osoba
PhDr. Dagmar Cruzová (vedoucí SVP),
Mgr. Leona Chlápková ( Bystřice pod Hostýnem)
Telefon
573 333 333
608 045 301
Druh poskytované sociální služby
Telefonická krizová pomoc
Krizová pomoc
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Převažující věková kategorie klientů
od 7 do 18 let
Místo působnosti
Blazice, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov, Vitonice
Cílová skupina
  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
  • rodiny s dítětem/dětmi
Bližší specifikace poskytované služby

Psychoterapeutická pomoc

Poskytujeme psychoterapeutickou pomoc dětem, mládeži i rodičům

  • S problémy ve vzájemných vztazích
  • V případech poruch chování
  • Při výskytu šikanování mezi dětmi
  • Při výskytu asociálních projevů u dětí a mládeže u dětí a mládeže
  • Při výskytu psychických obtíží a osobnostních problémů u dětí

Tuto péči zajišťuje tým odborníků z oboru psychologie, speciální pedagogiky a sociální práce.

K základním metodám práce patří: individuální psychoterapie, rodinná terapie, skupinová psychoterapie.

Středisko nabízí i možnost koordinace dobrovolných terapeutických pobytů ve střediscích výchovné péče pro děti a mládež s pobytovým oddělením (ve Zlíně, Valašském Meziříčí, Brně apod.).


Individuální preventivní program Pět P

(Prevence, Podpora, Péče, Přátelství, Pomoc)

Logo PětP

Tento program je ve světě již více než 90 let realizován pod názvem Big Brothers. Jeho podstatou je, že vždy jeden ze speciálně vyškolených dobrovolníků z řad studentů se individuálně věnuje jednomu dítěti, které má problémy s navazováním přátelských vztahů se svými vrstevníky. Pravidelný kontakt mezi studentem dobrovolníkem a dítětem je zajištěn nejméně na dobu jednoho roku.

Logo Hestia

Program je realizován ve spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem HESTIA v Praze. Na realizaci se podílí SVP s o. s. SPEKTRUM preventivních programů pro děti a mládež v Kroměříži.

V programu spolupracujeme s Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální, se studenty oboru sociální pedagog. Vybraní studenti procházejí specializovaným výcvikem a po celou dobu vztahu dítě - dobrovolník je zajištěna pravidelná supervize odborníky.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.