Sídlo

Mostní 4058
76001 Zlín
Česko

Kontaktní adresa

Centrum služeb a podpory Zlín - Zařízení Horizont Kroměříž
Mánesova 3880
76701 Kroměříž
Česko

Rok založení
1996
25300083
Statutární zástupce
Ing. Mgr. Milan Antoš, ředitel
Kontaktní osoba
Mgr. Radka Jurečková, vedoucí sociální pracovník
Ing. Věra Vájová, vedoucí zařízení Horizont Kroměříž
Telefon
734706191
777721132
Druh poskytované sociální služby
Sociální rehabilitace
Forma poskytované sociální služby
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 19 do 80 let
Cílová skupina
 • osoby s chronickým onemocněním
Bližší specifikace poskytované služby

CSP Zlín, o.p.s.

je nestátní nezisková organizace, jejíž hlavní činností je poskytování sociálních služeb osobám s mentálním postižením a duševním onemocněním. Doplňkovou činností je provozování dílen s chráněnými pracovními místy. 

Horizont Kroměříž 

poskytuje službu sociální rehabilitace ambulantní formou v Kroměříži a Holešově a terénní službu v ORP Kroměříž, ORP Holešov a ORP Bystřice pod Hostýnem. 

Posláním zařízení Horizont Kroměříž je podpora a pomoc dospělým lidem s duševním onemocněním znovu nalézt a využít vlastní síly k naplnění života v oblasti pracovního uplatnění, bydlení, vztahů a zájmů.


Cíle služby:

 • podpora aktivity a samostatnosti uživatelů v oblasti práce, samostatného bydlení, navazování partnerských vztahů, udržování rodinných vztahů, péče o své zdraví a života s nemocí
 • podpora uživatelů před, během studia nebo při jeho dokončení a při jiných vzdělávacích a aktivizačních činnostech
 • pomoc s prosazováním a obhajováním práv uživatelů
 • podpora integrace uživatelů prostřednictvím kulturních, sportovních a společenských aktivit
 • podpora při hledání přátel a plánování volného času
 • podpora při péči o vlastní osobu, soběstačnost

Sociální služba je určená dospělým osobám od 18 let s duševním onemocněním z okruhu psychóz ve stabilizovaném stavu.
Zařízení Horizont Kroměříž nabízí klientům tyto činnosti:

 

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí                                                                                            

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.