Sídlo

Masarykovo nám. 140
76861 Bystřice pod Hostýnem
Česko

Kontaktní adresa

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Denní centrum STONOšKA a Klub STONOšKA
Masarykovo nám. 140
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Česko

Rok založení
2004
18190154
Statutární zástupce
Božovská Dagmar
Kontaktní osoba
Apolenářová Alena
Telefon
734 435 019
Převažující věková kategorie klientů
od 7 do 65 let
Místo působnosti
Bystřice pod Hostýnem
Cílová skupina
  • osoby se zdravotním postižením
Bližší specifikace poskytované služby

O nás

Klub StonoŠka vznikl na podzim v roce 2004 a to z iniciativy maminek které pečovaly zdravotně postižené děti. Klub je veden od samého začátku jako součást Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR se sídlem v Praze. Dle zájmu rodičů sdružujeme děti z celého regionu Kroměřížska. Je to rozsáhlá oblast a aby byla činnost klubu dostupná všem, kteří mají zájem, byly zřízeny dvě klubovny. Jedna v Bystřici pod Hostýnem, druhá v Kroměříži kde ji zabezpečuje Klub UNESCO.

Schůzky v Bystřici pod Hostýnem:

  • středa od 16.00 – 18.00
  • pátek od 16.00 – 18.30

STONOšKA je klub, který sdružuje děti s různým zdravotní postižením. Aby práce v klubu byla co nejefektivnější potřebujeme osobní asistenty. Ty získáváme především z řad žáků základních škol, studentů středních a vysokých škol, kteří mají o tuto práci zájem.

Program schůzek je přizpůsoben jednotlivým druhům postižení. Cílem je prohlubovat a upevňovat jak praktické tak teoretické znalosti, rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, pohybové dovednosti a podporovat rozvoj fantazie a kreativity.

Kroužky:

  • Výtvarný
  • Hudebně – dramatický
  • Vaření
  • Pohybové aktivity (využíváme prostory tělocvičny na ZŠ T.G.Masaryka)
  • Keramika
  • Plavání

Na podzim v roce 2015 vzniklo pod klubem STONOšKA „Denní centrum volno časových aktivit.“. Provoz centra je třikrát týdně - pondělí, úterý a čtvrtek v době od 7.30 do 14.00 hodin.

Klub STONOšKA nabízí také pobytové akce. Jde o rehabilitační, rekondiční a psychorehabilitační pobyty nejen pro členy klubu ale v současné době i pro členy podobných klubů jako je náš. Máme řadu přátel a kamarádů po celé republice.

Hlavním cílem zřízeného centra je poskytnout rodičům odlehčení od celodenní péče o postižené dítě, které se nemůže zapojit do pracovního procesu ani v chráněných dílnách. Centrum je pro všechny druhy zdravotního postižení a není podmínkou návštěva odpoledního klubu. Máme však vzhledem k prostorám omezenou kapacitu. Náplní klubu jsou volnočasové aktivity zaměřené na sebeobslužnost, praktické dovednosti, prohlubování a upevňování vědomostí získaných ve školských zařízeních a logopedii. Práce s dětmi je individuální a skupinová. Cílem je vést děti k samostatnosti, upevňovat sociální návyky a prohlubovat sociální komunikaci. Chod centra zabezpečuje speciální pedagog- logoped, asistenti.

 

Denní centrum a Klubová činnost

 

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.