Sídlo

Gahurova 5265
76001 Zlín
Česko

Rok založení
2000
26593823
Statutární zástupce
Bc. Kateřina Kupčíková
Kontaktní osoba
Bc. Kateřina Kupčíková
Telefon
777005421
Druh poskytované sociální služby
Odborné sociální poradenství
Tlumočnické služby
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 15 do 75 let
Místo působnosti
Blazice, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov, Vitonice
Cílová skupina
  • osoby se sluchovým postižením
  • osoby se zdravotním postižením
Bližší specifikace poskytované služby

Odborná sociální poradna je tu proto, aby se na ni lidé mohli obrátit ve chvíli, kdy cítí, že potřebují podpořit s řešením svého problému, který souvisí s jejich zdravotním postižením. Například v otázce orientace v příslušných právních předpisech, orientace v systému sociálních služeb, problematice kompenzačních pomůcek (včetně specializace na kompenzační pomůcky pro lidi s částečnou ztrátou sluchu), problematice v komunikaci s institucí apod.
Kontakt na odborné sociální poradny Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.: 
- Oskol 3192, 767 01 Kroměříž, tel.: 777 005 912
- Palackého nám. 293, 686 01 Uherské Hradiště, tel.: 777 005 912 
- Smetanova 1484, 755 01 Vsetín, tel.: 571 819 202 , 777 005 302 
- Gahurova 5265, 76001 Zlín, tel.: 575 570 600 , 777 005 421


O tom, k čemu využíváme Tlumočnickou službu v drtivé míře víme, protože informace o tom, kde je k dispozici tlumočník do znakového jazyka, se v kultuře lidí se ztrátou sluchu šíří velmi rychle. Pro ostatní jde především o zprostředkování komunikace u lékaře, při jednání s nejrůznějšími institucemi (škola, obecní úřad, sociální služba, služby obecně, policie, soud atp.), při jednání se slyšícím partnerem v rámci smluvního jednání apod.
Kontakt na tlumočnickou službu Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.: 
- Školní 492, 760 01 Zlín, tel.: 577 012 483


Sociálně aktivizační služba je v našem podání nastavena pro lidi se ztrátou sluchu. Je tomu tak proto, že k představitelům této skupiny lidí se v naší slyšící společnosti dostává jen velmi omezené množství informací a jen velmi malá část většinové populace je schopna s lidmi se ztrátou sluchu vést během běžného dne rozhovor. Pravidelná setkávání v rámci naší sociálně aktivizační služby pak plní de-facto dvě funkce. Jednak si neslyšící mohou jednou za čas „popovídat“, ale především mohou pod odborným vedením natrénovat zvládání konkrétních situací tak, aby obstáli při jejich řešení ve slyšící společnosti.
Kontakt na sociálně aktivizační službu Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.: 
- Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 012 483
Podrobnější kontakty naleznete na našem webu: www.czp-zk.cz 

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.