Sídlo

Ztracená 63
767 01 Kroměříž
Česko

Kontaktní adresa

Ztracená 63
767 01 Kroměříž
Česko

Rok založení
1999
181 89 750
Statutární zástupce
Mgr. Anna Valachová, DiS.
Kontaktní osoba
Mgr. Silvia Klučková
Telefon
734 237 840
Druh poskytované sociální služby
Terénní programy
Forma poskytované sociální služby
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
neomezená
Místo působnosti
Blazice, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov, Vitonice
Cílová skupina
  • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Bližší specifikace poskytované služby

 

Terénní program Plus poskytuje terénní poradenské a sociální služby uživatelům nealkoholových drog a jejich blízkým na okrese Kroměříž. Program se snaží aktivně vyhledávat a oslovovat osoby, které užívají drogy či jejich blízké v jejich přirozeném prostředí, kde se běžně pohybují nebo kde žijí (např. sídliště, ulice, parky, nádraží, restaurace) a nabízet jim své služby. Tito lidé nejsou často v kontaktu s žádnou pomáhající institucí nebo organizací, proto je jedním z hlavních úkolů programu, vedle snižování rizik spojených s užíváním drog, poskytování sociálních a poradenských služeb a jejich směřování do pro ně vhodných pomáhajících organizací, především do kontaktního centra.

Terénní program Plus nepodporuje užívání drog, ale snaží se ochránit uživatele drog i osoby, které drogy neužívají, před zdravotními a sociálními důsledky tohoto jevu. Nabízí pomoc a podporu uživatelům drog i jejich blízkým při řešení jejich životní situace s důrazem na jejich aktivní zapojení a společnou práci na změně.

Pracovníci poskytují služby s ohledem na individuální potřeby klientů, anonymně, bezplatně a to tak, aby byly klientům co nejdostupnější. Zachovávají nehodnotící přístup a respektují klientovo rozhodnutí.

Principy poskytování služeb Terénního programu Plus

Nízkoprahovost

  • co nejsnadnější dostupnost (neformální přijetí, příjemné prostředí, možnost přijít bez ohlášení, nezávaznost, možnost využít služeb, které si klient sám zvolí)

Harm reduction

  • minimalizace rizik

Anonymita

  • anonymní kontakty, záleží pouze na klientech, co nám sdělí

Individuální přístup

  • přizpůsobení přístupu každému klientovi

Nehodnotící přístup

  • neomlouváme, nelitujeme, nesoudíme

 

V Bystřici pod Hostýnem jsme pro vás každou sudou středu va čase 16:00 – 19:30!

Telefon sociálního pracovníka v terénu: 737 929 332

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.