Sídlo

U Náhonu 5208
760 01 Zlín
Česko

Kontaktní adresa

Nitranská 4091
767 01 Kroměříž
Česko

Rok založení
1972
708 50 992
Statutární zástupce
Mgr. Jarmila Hasoňová
Kontaktní osoba
Mgr. Alice Kovářová
Telefon
577 210 809
Druh poskytované sociální služby
Odborné sociální poradenství
Intervenční centra
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 16 let
Cílová skupina
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
 • oběti domácího násilí
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby v krizi
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • rodiny s dítětem/dětmi
Bližší specifikace poskytované služby

Odborné sociální poradenství

 • psychologické, sociální a právní poradenství,
 • Individuální, párová a rodinná terapie
 • Rodinná mediace
 • Krizová intervence
 • Asistovaný kontakt

Intervenční centrum (IC)

 • sociálně právní poradenství a sociálně terapeutické činnosti
 • Krizová intervence
 • Sestavování bezpečnostního plánu
 • Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v rámci nízkoprahových kontaktů i v režimu
  policejního vykázání

 

Veškeré služby poskytujeme bezplatně.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.