Sídlo

Uhelná 1186/8
77900 Olomouc
Česko

Kontaktní adresa

Novosady 627
76861 Bystřice pod Hostýnem
Česko

Rok založení
2015
04475640
Statutární zástupce
Jakub Koníček
Kontaktní osoba
Jakub Koníček
Telefon
704269800
Převažující věková kategorie klientů
od 34 do 65 let
Místo působnosti
Blazice, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov, Vitonice
Cílová skupina
  • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon úst. péče
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se sluchovým postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby se zrakovým postižením
Bližší specifikace poskytované služby

Společnost se svoji činností hlásí k principům sociálni ekonomiky a sociálniho podniku a

zavazuje se dodžovat a naplňovat obecně prospěšné cíle založené na principu tzv. trojího

prospěchu — ekonomického, sociálniho a environmentálního.

Cílovou skupinou společnosti jsou osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním

vyloučením, zejména osoby znevýhodněné na trhu práce v důsledku zdravotního postižení,

dlouhodobě nezaměstnaní lidé, mládež a mladí dospělí ve věku 15 až 26 let, osoby bez

přístřeší, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby

opouštějící výkon trestu odnětí svobody, osoby pečující o osobu blízkou, osoby se

zkušeností se závislosti na návykových látkách, osoby dlouhodobě nezaměstnané, etnické

menšiny a jinak sociálně či zdravotně znevýhodněné osoby

 

Společnost se zavazuje napomáhat k začlenění osob z cílové skupiny na trhu práce, k jejich

zapojení do reálného pracovního procesu tak, aby v co nejvyšší míře uplatnili své

schopnosti a dovednosti.

Společnost bude zaměstnávat osoby z cílové skupiny v minimální míře 40% na celkovém počtu zaměstnanců.

Společnost se zavazuje v co nejvyšší míře zapojit své zaměstnance do chodu společnosti a

do rozhodovacích procesů, např. prostřednictvím možnosti podávat připomínky

k fungování společnosti a náměty na zlepšení chodu společnosti

Společnost se zavazuje část svých zisků, minimálně 51%,

reinvestovat do dalšího rozvoje společnosti a do podpory integrace znevýhodněných

skupin občanů do společnosti

Společnost bude ke svým podnikatelským aktivitám využívat především lokálních zdrojů

a bude tak napomáhat rozvoji služeb v uvedených obcích a jejich okoli.

Společnost své podnikatelské aktivity nastaví tak, aby co nejméně zatěžovaly životní

prostředí, zaměstnanci budou vedeni k dodžování ekologických zásad jako je třídění

odpadu či efektivní nakládání s energiemi.

Jsme dodavatelé náhradního plnění a spoluprací s námi podpoříte obtížně zaměstnavatelné a podpoříte rozvoj našeho regionu!

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.