Sídlo

Strakonická 98
159 00 Praha 5 – Lahovice
Česko

Kontaktní adresa

U Vesničky 696
768 62 Chvalčov
Česko

Rok založení
1973
004 07 933
Statutární zástupce
SOS dětské vesničky, z.s.
Kontaktní osoba
Mgr. Radim Kejík
Telefon
775 720 285
Druh poskytované sociální služby
Nízkoprahová denní centra
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Převažující věková kategorie klientů
od 1 do 18 let
Místo působnosti
Bystřice pod Hostýnem
Cílová skupina
  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
Bližší specifikace poskytované služby

V SOS Kajutě nabízíme bezplatně a anonymně programy pro všechny příchozí děti ohrožené jakoukoliv formou negativních vlivů vnějšího prostředí i rodiny. Naším cílem je vyvést děti z rizikového prostředí formou vzdělávání, zvyšování jejich sociálních dovedností a smysluplným využitím volného času. Jednou z priorit je motivace k dosahování lepších školních výsledků a předcházení sociálnímu vyloučení dětí.
Nízkoprahové centrum SOS Kajuta je určeno zejména ohroženým dětem ve věku od 6 do 18 let. Pracujeme s dětmi z nejrůznějších etnických i sociálních skupin, kde rodiče v důsledku kombinace různých rizikových faktorů (např. nízkého vzdělání, nezaměstnanosti, života v sociálně znevýhodněném prostředí, násilí, drog či dlouhodobé nemoci) zanedbávají svoje děti.

V SOS Kajutě mají děti možnost zahrát si kulečník, stolní fotbal či deskové a stolní hry. Ke hrám i vzdělávání zde mají k dispozici i několik počítačů s připojením k internetu. Dětem pomáháme s přípravou úkolů do školy a poskytujeme doučování. Pořádáme různé soutěže a výlety do okolí.
 

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.