Sídlo

Strakonická 98
159 00 Praha 5 – Lahovice
Česko

Kontaktní adresa

U Vesničky 696
768 62 Chvalčov
Česko

Rok založení
1973
004 07 933
Statutární zástupce
SOS dětské vesničky, z.s.
Kontaktní osoba
Mgr. Alena Malá
Telefon
775 720 287
Druh poskytované sociální služby
Odborné sociální poradenství
Forma poskytované sociální služby
Pobytová
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 1 do 18 let
Místo působnosti
Chvalčov
Cílová skupina
  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
Bližší specifikace poskytované služby

SOS Přístav Chvalčov nabízí komplexní servis pěstounským rodinám starajícím se o opuštěné či ohrožené děti. 
Pěstounské rodiny podporujeme jak v každodenních záležitostech souvisejících s péčí o přijaté dítě, tak ve zvládání situací specifických pro náhradní rodinnou péči, zejména při zpracování minulosti dítěte a při rozvíjení a udržování vztahů dítěte s původní rodinou, včetně zajištění podpory osobního kontaktu dítěte s jeho rodinou. Máme dlouholeté zkušenosti s poskytováním pěstounské péče větším sourozeneckým skupinám, aby mohly zůstat pohromadě.

S pěstounskými rodinami uzavíráme dohodu o výkonu pěstounské péče. Dohoda je základem toho, abychom společně nastavili pro každé dítě a jeho rodinu nejvhodnější způsob zajištění podpory a služeb, který zohledňuje individuální potřeby celé rodiny.

Zajišťujeme:

Odborné vzdělávání pěstounů – organizujeme vzdělávací semináře v areálu SOS dětské vesničky s možností hlídání dětí. Zprostředkováváme a hradíme pěstounům vzdělávací semináře i v jiných organizacích.
Odlehčovací služby – nabízíme krátkodobé zajištění péče o děti, zajišťujeme hlídání dítěte rodinnou asistentkou nebo proplácíme hlídání dítěte jinou osobu i nad rámec zákona. Dále také poskytujeme dlouhodobé zajištění péče o dítě.
Psychologická a další odborná podpora – spolupracujeme se zkušenými psychology v SOS dětských vesničkách i s dalšími odborníky na náhradní rodinnou péči v regionu a podílíme se na úhradě služeb.
Asistovaný kontakt s původní rodinou dítěte – zajišťujeme asistenci doprovázejícího pracovníka nebo psychologa. Připravujeme děti, pěstouny i původní rodiny na setkání. Disponujeme prostory pro setkávání v SOS dětské vesničce.
Služby sociálního pedagoga – zprostředkováváme doučování, organizujeme zájmové a volnočasové aktivity přímo v areálu SOS dětské vesničky a organizujeme akce pro rodiny a děti.
Poradenství a doprovázení v oblasti náhradní rodinné péče.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.