Vyhledávání poskytovatelů služeb

OZS sociální podnik s.r.o.

Cílová skupina
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon úst. péče
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
Kontaktní osoba
Jakub Koníček
Telefon
704269800