Centrum pro komunitní práci 

Centrum pro komunitní práci východní Morava (dále CpKP VM) je nestátní nezisková organizace, která podporuje účast veřejnosti a občanských organizací na rozvoji obcí, měst a krajů, realizuje projekty v oblasti místního udržitelného rozvoje a v oblasti vzdělávání, podpory a posilování nestátních neziskových organizací.

 

CpKP VM má bohaté zkušenosti se zapojováním veřejnosti do rozhodování státní správy a samosprávy, především v oblasti podpory plánování dostupnosti sociálních služeb. Do roku 2019 realizovalo proces KPSS na území ORP pokrývajících Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský kraj.

 

CpKP VM se dále svou činností zaměřuje na oblast nezaměstnanosti; v této oblasti CpKP východní Morava realizovalo např. mezinárodní projekt „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“, který svými aktivitami propojoval problematiku nezaměstnanosti a podpory poskytovatelů sociálních služeb. Dalším projektem tohoto zaměření jsou Mosty z chudoby, který přináší inspiraci a nová řešení těm, kteří hledají způsob, jak efektivně čelit chudobě a jejím dopadům na všech společenských úrovních, a prostřednictvím kterého jsme tuto filozofii přenesli z USA do českého prostředí.

 

Další informace o činnosti CpKP východní Morava naleznete na www.cpkp.cz.