Vyhledávání poskytovatelů služeb

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o.

Druh poskytované sociální služby
Odborné sociální poradenství
Intervenční centra
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
oběti domácího násilí
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby v krizi
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
Kontaktní osoba
Mgr. Alice Kovářová
Telefon
577 210 809