Životní situace

Životní situací se obecně rozumí různou měrou složitá situace, v níž se během svého života může ocitnout klient veřejné správy. Klienty veřejné správy jsou občané, firmy, organizace a podobné subjekty, na základě jejichž zákonné povinnosti zpravidla životní situace vzniká, nebo od jejichž zákonného nároku se odvíjí.

 

Cílem strukturovaných návodů pro řešení životních situací je předání jednoduchých a účelných informací klientům veřejné správy. Tyto informace se týkají zejména jejich práv a povinností, forem řešení, náležitostí řešení (např. potřebné doklady a formuláře apod.), možných poplatků, lhůt a toho, kde a s kým danou životní situaci řešit.

 

Komplexní návody pro řešení životních situací je možné najít na Portálu veřejné správy na adrese: https://portal.gov.cz/obcan/.

 

Vybrané životní situace, jejichž návody pro řešení byly upraveny pro podmínky Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, jsou uvedeny v seznamu níže.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY