Sídlo

6. května 1612
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Česko

Kontaktní adresa

6. května 1071
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Česko

Rok založení
1993
479 30 560
Statutární zástupce
Ing.Pavel Pilmajer
Kontaktní osoba
Mgr. Vendula Štěpánová - vedoucí zařízení
Telefon
573 378 296, 775 635 018
Druh poskytované sociální služby
Osobní asistence
Forma poskytované sociální služby
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 18 let
Místo působnosti
Blazice, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov, Vitonice
Cílová skupina
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby se zrakovým postižením
  • senioři
Bližší specifikace poskytované služby

Osobní asistenční služba je terénní služba poskytovaná lidem v jejich domácím prostředí
 i mimo ně tam, kde jsou zvyklí se pohybovat. Osobní asistentka pomáhá klientovi v činnostech, které by dělal, kdyby mohl, sám.

Jejím posláním je poskytovat seniorům a dospělým lidem s tělesným nebo zrakovým postižením takovou míru individuální podpory, která jim v rámci jejich možností a schopností umožní setrvat ve svém přirozeném prostředí a žít podle svých potřeb a zvyklostí.
 

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.