Sídlo

6. května 1612
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Česko

Kontaktní adresa

Školní 798
768 72 Chvalčov
Česko

Rok založení
1993
479 30 560
Statutární zástupce
Ing.Pavel Pilmajer
Kontaktní osoba
Ludmila Trefílková, DiS. - vedoucí zařízení, sociální pracovnik
Telefon
573 332 683, 777 763 780
Druh poskytované sociální služby
Denní stacionáře
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Převažující věková kategorie klientů
od 65 let
Místo působnosti
Blazice, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov, Vitonice
Cílová skupina
  • senioři
Bližší specifikace poskytované služby

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu.

 

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.