Sídlo

A. Bartoše 1700
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Česko

Kontaktní adresa

A. Bartoše 1700
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Česko

Rok založení
2011
292 95 327
Statutární zástupce
PhDr. Eva Winklerová
Kontaktní osoba
PhDr. Eva Winklerová, ředitelka
Telefon
573 503 001
Druh poskytované sociální služby
Domovy se zvláštním režimem
Forma poskytované sociální služby
Pobytová
Převažující věková kategorie klientů
od 60 let
Cílová skupina
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • senioři
Bližší specifikace poskytované služby

Kapacita: 16 lůžek

Věková hranice uživatelů: senioři od 60 let.

Cílovou skupinou domova se zvláštním režimem jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí.

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytování potřebné péče lidem, jejichž život významně ovlivňují projevy demence nebo duševního onemocnění. Naší snahou je, aby osoby, kterým je služba určena, prožily důstojný a kvalitní život v bezpečném, srozumitelném a předvídatelném prostředí.

Poskytované služby:

 • poskytnutí ubytování a stravování
 • pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, a při obstarávání osobních záležitostí

Doplňkové služby:

 • drobné nákupy pro uživatele služby, větší opravy prádla, kopírování tiskovin, tisk fotografií, doprovod uživatele např. k odbornému lékaři apod.

Zásady služby:

 • zaměření na ochranu základních lidských práv a svobod, především na zachování lidské důstojnosti, soukromí a svobodné vůle uživatele
 • plánování individuální pomoci a podpory společně s jednotlivými uživateli
 • poskytování nezbytné míry pomoci a podpory, která nesnižuje soběstačnost uživatelů a která nezvyšuje jejich závislost na službě
 • nabídka činností pro uživatele odpovídá jejich věku a zájmům, podílí se na pocitu potřebnosti a seberealizace

Více informací se dozvíte na našich stránkách, v sekci Základní informace - domov se zvláštním režimem.

   

Žádost o umístění v domově se zvláštním režimem spolu s bližšími informacemi naleznete na našich stránkách,  v sekci "Podání ŽÁDOSTI o umístění".

 

 

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.