Sídlo

Karlínské náměstí 12
186 00 Praha
Česko

Kontaktní adresa

U Hřiště 1507
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Česko

Rok založení
1992
006 74 443
Statutární zástupce
Milan Buday
Kontaktní osoba
Milan Buday
Telefon
732 668 111
Převažující věková kategorie klientů
od 65 let
Cílová skupina
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby se zdravotním postižením
  • senioři
Bližší specifikace poskytované služby

Organizace je samostatným nezávislým spolkem s plnou právní subjektivitou sdružující na základě dobrovolného členství postižené civilizačními chorobami a další zdravotně postižené občany a jejich rodinné příslušníky, kteří mají zájem o spolupráci. 

  • Jedná se především o postižené: 
  • srdečními a cévními chorobami
  • chorobami dýchacího ústrojí
  • onkologickými onemocněními
  • chorobami zažívacího traktu
  • ostatními interními chorobami
  • tělesným postižením a řadou dalších onemocnění

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.