Sídlo

A. Bartoše 1700
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Česko

Kontaktní adresa

Domov pro seniory
A. Bartoše 1700
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Česko

Rok založení
2011
292 95 327
Statutární zástupce
PhDr. Eva Winklerová
Kontaktní osoba
PhDr. Eva Winklerová, ředitelka
Telefon
573 503 001
Druh poskytované sociální služby
Domovy pro seniory
Forma poskytované sociální služby
Pobytová
Převažující věková kategorie klientů
od 60 let
Cílová skupina
 • senioři
Bližší specifikace poskytované služby

Domov pro seniory

Kapacita: 58 lůžek

CPSBPH1

Historie organizace:

Obecně prospěšná společnost Centrum pro seniory Zahrada byla založena dne 14. 9. 2011 usnesením zastupitelstva města Bystřice
pod Hostýnem. Hlavním účelem obecně prospěšné společnosti je poskytování sociálních služeb seniorům.

Společnost byla založena především z důvodu uspokojení poptávky po umístění osob v seniorském věku, kteří mají sníženou soběstačnost, do pobytové služby typu domov pro seniory. Sociální služba domov pro seniory byla zahájena dne 1. 10. 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komu je služba určena:

senioři, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, a kteří nejsou schopni bez pomoci druhé osoby, ani za pomoci terénních sociálních služeb vést samostatný život ve svém domácím prostředí

Věková kategorie klientů:

senioři od 60 let

 

Kapacita služby: 74 lůžek (58 domov pro seniory, 16 Domov se zvláštním režimem)

Časová dostupnost: služba je poskytována nepřetržitě 24 hod. denně

Historie organizace: Obecně prospěšná společnost Centrum pro seniory Zahrada byla založena dne 14. 9. 2011 usnesením zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem. Hlavním účelem obecně prospěšné společnosti je poskytování sociálních služeb seniorům. Společnost byla založena především z důvodu uspokojení poptávky po umístění osob v seniorském věku, kteří mají sníženou soběstačnost, do pobytové služby typu domov pro seniory. Sociální služba domov pro seniory byla zahájena dne 1. 10. 2012.

Popis zařízení a technického vybavení:

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. je bezbariérovým zařízením vybudovaným s ohledem na potřeby starší generace. Budova je třípodlažní, vybavená dvěma výtahy – osobním a nákladním. Ubytování je zajištěno ve 40 jednolůžkových pokojích a v 17 dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (WC a sprcha). Pokoje v druhém a třetím nadpodlaží mají svůj vlastní balkon.

Samotné vybavení pokojů pro uživatele odpovídá nárokům cílové skupiny. Zařízení poskytuje standardní vybavení pokojů (polohovatelné postele, uzamykatelné skříně, noční stolek, konferenční stolek, židle, křeslo, poličky, signalizační zařízení pro přivolání personálu aj.), každý pokoj má vlastní sociální zařízení (WC, umy­vadlo, sprchu se sedátkem). Teplota v pokojích odpovídá nárokům cílové skupiny místnosti jsou osvětleny tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost uživatelů. Zařízení disponuje řadou technických a kompenzačních pomůcek (hrazdy k lůžku, jídelní desky k postelím, invalidní vozíky, toaletní křesla, chodítka aj.)

Areál zařízení je oplocený, vybavený upravenými chodníky s lavičkami, s možností posezení v altánu.

Hlavním cílem Centra pro seniory Zahrada je spokojený uživatel. Toho bychom rádi dosáhli poskytováním takových služeb, které jsou individuálně přizpůsobené potřebám uživatelů.

 

Poskytujeme tyto služby:

 • poskytnutí ubytování a stravování
 • pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, a při obstarávání osobních záležitostí

Doplňkové služby:

 • drobné nákupy pro uživatele služby, větší opravy prádla, kopírování tiskovin, tisk fotografií, doprovod uživatele např. k odbornému lékaři apod.

Zásady služby:

 • zaměření na ochranu základních lidských práv a svobod, především na zachování lidské důstojnosti, soukromí a svobodné vůle uživatele
 • plánování individuální pomoci a podpory společně s jednotlivými uživateli
 • poskytování nezbytné míry pomoci a podpory, která nesnižuje soběstačnost uživatelů a která nezvyšuje jejich závislost na službě
 • nabídka činností pro uživatele odpovídá jejich věku a zájmům, podílí se na pocitu potřebnosti a seberealizace

 Základní informace - domov pro seniory.

   

Žádost o umístění v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem spolu s bližšími informacemi naleznete na našich stránkách,  v sekci "Podání ŽÁDOSTI o umístění".

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.