Sídlo

Palackého ul. 575
76841 Bystřice pod Hostýnem
Česko

Rok založení
1963
06894089
Kontaktní osoba
Karasová Antonie
Telefon
775 048 664
Převažující věková kategorie klientů
od 60 let
Místo působnosti
Bystřice pod Hostýnem
Cílová skupina
  • senioři
Bližší specifikace poskytované služby

Kapacita služby: 62 členek a členů

Časová dostupnost:  dle harmonogramu zájmových kroužků a skupin

V budově Klubu důchodců se scházejí ke své zájmové činnosti různé kroužky:

  • cvičení, sportovní a cykloturistický kroužek
  • kulturní a pěvecký kroužek
  • šachový kroužek
  • hudební skupiny
  • Cimbálová muzika Rusava a jiné.

Kapacita klubu je plně využita.

Historie organizace:

Klub důchodců v Bystřici pod Hostýnem byl jako zájmové  sdruženi založen Ol. 12. 1963 v adaptovaném a upraveném domě č. p. 634 v Mlýnské ulici.

Senioři se zde scházeli až do roku 1987 a jejich činnost byla aktivní, všestranná.

V listopadu 1986 byl manžely Zdenkou a Karlem Svobodovými darován městu  Bystřice pod Hostýnem dům č. 575 v ulici Palackého pro sociální účely (Klub důchodců). V roce 1987 měl Klub důchodců 153 členek a členů. Budova byla postupně rekonstruována (zbourání nefunkčních přilehlých objektů, úprava zahrady, rekonstrukce sociálního zařízení a střechy.

16. března 2018 byl Klub důchodců zapsán u Krajského soudu v Brně s názvem Klub důchodců Bystřice pod Hostýnem, z. s.

Poskytované služby:

V příjemném prostředí se senioři věnují různým kroužkům, pořádají přednášky týkající se zdravotně preventivních aktivit, veřejného dění ve městě i v naší republice.

Jezdí pravidelně na rekondiční plavání do krytého bazénu v Hranicích. Pro méně pohyblivé a nechodící členky jsou zajištěny masáže v místě jejich bydliště. Účelem spolku je rozvíjet kulturní, sportovní a společenský život seniorů ve městě a předcházet jejich sociálnímu vyloučeni.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.