Sídlo

Třída Legií 662
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Česko

Kontaktní adresa

Třída Legií 662
76861 Bystřice pod Hostýnem
Česko

Rok založení
2008
22737367
Statutární zástupce
Jakub Koníček
Kontaktní osoba
Jakub Koníček
Telefon
739202428
E-mail
Převažující věková kategorie klientů
od 2 do 50 let
Místo působnosti
Bystřice pod Hostýnem, Chvalčov
Cílová skupina
  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
  • rodiny s dítětem/dětmi
  • senioři
Bližší specifikace poskytované služby

Okrašlovací a zábavní spolek, z. s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace

založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je rozvíjet spolupráci mezi občany a místní samosprávou a přispívat ke zlepšení kvality života ve městě i v celém regionu.

Posláním spolku je zejména:

a) propagace a prosazování principů občanské společnosti,

b) podpora rodin a slaďování rodinného a pracovního života

c) prosazování rovných příležitostí žen a mužů

d) podpora sociálího začleňování a zabraňování sociálnímu vyloučení ohrožených skupin obyvatel

e) úsilí o povznesení kultuních hodnot

f) péče o ochranu životniho prostředí a ekologická výchova veřejnosti na principech trvale udržitelného rozvoje

g) zlepšeni podmínek pro volnočasové aktivity

h) rozvíjení partnerství a spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi i jednotlivci nejen v regionu, ale v celé České republice i v zahraničí.

 

Provozujeme kulturní aktivity (např. Kino po O, Letní kino, Dny architektury, Výstavy, Autorská čtení)

Pořádáme Jarní dobročinný bazárek, Kavárna potmě, preventivní akce pro mládež - jako např. Husťárna

 

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.