Sídlo

Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7
Česko

Kontaktní adresa

Pod Kaštany 1500
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Česko

Rok založení
1993
Statutární zástupce
Úřad práce České republiky Generální ředitelství
Kontaktní osoba
Ing. Martin Krupička - ředitel KoP Bystřice pod Hostýnem
Telefon
950 130 200
Převažující věková kategorie klientů
od 15 let
Cílová skupina
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
 • rodiny s dítětem/dětmi
Bližší specifikace poskytované služby

Bližší specifikace poskytovaných služeb na KoP Bystřice pod Hostýnem

 

Poskytujeme tyto služby:

- Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče

- Dávky pomoci v hmotné nouzi

- Dávky pro osoby se zdravotním postižením

- Příspěvek na péči

- Zprostředkování, evidence a podpory v nezaměstnanosti

 

Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče:

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:

 • přídavek na dítě
 • rodičovský příspěvek
 • příspěvek na bydlení
 • porodné
 • pohřebné

 

Okruh dávek pěstounské péče a vymezení jejich nároku je uvedeno v zákoně 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:

 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 • odměna pěstouna
 • příspěvek při převzetí dítěte
 • příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
 • příspěvek při ukončení pěstounské péče

 

Dávky pomoci v hmotné nouzi:

Upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a další právní předpisy, zejména zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Podle těchto zákonů se poskytují následující dávky:

 • příspěvek na živobytí
 • doplatek na bydlení
 • mimořádná okamžitá pomoc

 

Dávky pro osoby se zdravotním postižením:

Právními předpisy, kterými je upraven nárok na dávky pro osoby se zdravotním postižením, jsou zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů.

Podle těchto zákonů se poskytují následující dávky:

 • příspěvek na mobilitu
 • příspěvek na zvláštní pomůcku
 • průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P)

 

 

Příspěvek na péči:

Příspěvek na péči, který se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby, je upraven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvek na péči se hodnotí z hlediska rozsahu závislosti:

 • I. stupeň - lehká závislost
 • II. stupeň – středně těžká závislosti
 • III. stupeň - těžká závislosti
 • IV. stupeň - úplná závislosti

 

Zprostředkování, evidence a podpory v nezaměstnanosti:

Upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Podle tohoto zákona se poskytují následující služby:

 • evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání a zprostředkování zaměstnání pro fyzické osoby i zaměstnavatele
 • rekvalifikace
 • pracovní rehabilitace
 • podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci
 • poskytování příspěvků souvisejících s aktivní politikou zaměstnanosti
 • informační služby v oblasti pracovních příležitostí, zejména
  informace o volných pracovních místech a situaci na trhu práce v České republice a zemích EU i o podmínkách zaměstnávání v zahraničí

 

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.