Sídlo

Na Rybníkách 1628
755 01 Vsetín
Česko

Kontaktní adresa

ul. 6. května 1790
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Česko

Rok založení
2004
268 42 149
Statutární zástupce
Mgr. Soňa Zelíková
Kontaktní osoba
Mgr. Soňa Zelíková
Telefon
774 262 243
Druh poskytované sociální služby
Odborné sociální poradenství
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 19 let
Cílová skupina
  • etnické menšiny
  • imigranti a azylanti
  • oběti domácího násilí
  • osoby bez přístřeší
  • osoby v krizi
  • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
  • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
  • pachatelé trestné činnosti
  • rodiny s dítětem/dětmi
  • senioři
Bližší specifikace poskytované služby

Občanská poradna Vsetín je sociální služba poskytující odborné sociální poradenství. Nejsme advokátní kanceláří a nemůžeme Vás zastupovat. Poskytujeme však informace a podporu. Dále Vám můžeme poskytnout vzory nebo Vám pomoct při sepsání dokumentů, návrhy k soudu apod. 
Naším posláním je poskytovat lidem informace a podporu umožňující orientaci v jejich situaci tak, aby byli schopni rozhodovat o způsobech jejího řešení a svá rozhodnutí realizovat. Naším cílem je podílet se na zlepšení životní situace osob. 
Komu a s čím pomáháme? 
Poradenství poskytujeme dospělým osobám, které se na nás obrátí s problémy například v těchto oblastech:  
•    Dluhy, zahrnuje oblasti: práva a povinnosti věřitelů a dlužníků, exekuční řízení a práva účastníků, oddlužení (osobní bankrot), konzultace a příprava insolvenčního návrhu. 

•    Rodina a mezilidské vztahy zahrnuje oblasti: výchova a vyživovací povinnost, rozvod manželství, vypořádání majetku, práva a povinnosti členů domácnosti.

•    Spotřebitelské poradenství zahrnuje oblasti: reklamace a odstupování od smluv („energetické smlouvy“), vymáhání spotřebitelských práv.

•    Majetkoprávní vztahy a dědictví darování, zřizování a užívání služebností, 
zodpovědnost plynoucí ze společného jmění manželů (SJM), práva povinnosti majitelů a nájemců, dědické řízení.
Dalšími oblastmi jsou: pracovně právní vztahy a zaměstnanost, občanské soudní řízení, sociální pomoc a dávky, pojištění, bydlení, trestní právo, zdravotnictví, ústavní právo, veřejná správa, právní systém EU, základy práva ČR, školství a vzdělávání, ekologie.  
    
Při poskytování služby dodržujeme zásady bezplatnosti, diskrétnosti, nezávislosti a nestrannosti.
Jsme akreditovanou organizací k podávání insolvenčních návrhů, s čímž máme zkušenosti už do roku 2008, kdy začal insolvenční zákon platit. Za tu dobu už jsme podali stovky návrhů.
Jsme registrovaní jako organizace pomáhající obětem trestných činů/domácího násilí.

Všechny uvedené služby poskytujeme bezplatně.

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.