Vyhledávání poskytovatelů služeb

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o.

Druh poskytované sociální služby
Odborné sociální poradenství
Intervenční centra
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
oběti domácího násilí
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby v krizi
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
Kontaktní osoba
Mgr. Alice Kovářová
Telefon
577 210 809

Linka bezpečí, z.s.

Druh poskytované sociální služby
Telefonická krizová pomoc
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
oběti domácího násilí
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby v krizi
Kontaktní osoba
Martina Došková
Telefon
776 357 987

Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. Občanská poradna Vsetín

Druh poskytované sociální služby
Odborné sociální poradenství
Cílová skupina
etnické menšiny
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
osoby bez přístřeší
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
Kontaktní osoba
Mgr. Soňa Zelíková
Telefon
774 262 243