Vyhledávání poskytovatelů služeb

Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. Občanská poradna Vsetín

Druh poskytované sociální služby
Odborné sociální poradenství
Cílová skupina
etnické menšiny
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
osoby bez přístřeší
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
Kontaktní osoba
Mgr. Soňa Zelíková
Telefon
774 262 243