Právě jste vstoupili do databáze poskytovatelů sociálních služeb a dalších organizací poskytující sociální pomoc na území ORP Bystřice pod Hostýnem.

Naším cílem bylo vytvořit ucelený přehled organizací zainteresovaných v sociální oblasti a sjednotit informace o dostupnosti sociálních služeb na daném území ORP. Samotné vyhledávání dle nastavených filtrů vám zjednoduší nalezení toho správného poskytovatele sociálních služeb, který odpovídá vašim specifickým požadavkům.

K vyhledávání též můžete využít předdefinovaných tlačítek pod hlavní nabídkou. Volby filtrů provedete kliknutím do pole filtru a výběrem příslušné kategorie. K dispozici též máte fulltextové vyhledávání, kam stačí zadat i část vámi hledaného textu.

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o.

Druh poskytované sociální služby
Odborné sociální poradenství
Intervenční centra
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
oběti domácího násilí
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby v krizi
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
Kontaktní osoba
Mgr. Alice Kovářová
Telefon
577 210 809

Diagnostický ústav pro mládež a středisko výchovné péče Brno, Veslařská 246, Brno

Druh poskytované sociální služby
Telefonická krizová pomoc
Krizová pomoc
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
rodiny s dítětem/dětmi
Kontaktní osoba
PhDr. Dagmar Cruzová (vedoucí SVP),
Mgr. Leona Chlápková ( Bystřice pod Hostýnem)
Telefon
573 333 333
608 045 301

Linka bezpečí, z.s.

Druh poskytované sociální služby
Telefonická krizová pomoc
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
oběti domácího násilí
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby v krizi
Kontaktní osoba
Martina Došková
Telefon
776 357 987

OZS sociální podnik s.r.o.

Cílová skupina
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon úst. péče
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
Kontaktní osoba
Jakub Koníček
Telefon
704269800